مدیریت تحصیلات تکمیلی- آیین‌نامه‌های دریافت مدارک تحصیلی
مراحل لغو تعهد و دریافت دانشنامه دانشجویان ارشد و دکتری روزانه (دارای تعهد آموزش رایگان)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/14 | 

**لطفا با دقت مطالعه فرمایید - دانشجویان ارشد و دکتری روزانه**
**لطفا فایل پیوست را با دقت مطالعه فرماییدآیین‌نامه **
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت تحصیلات تکمیلی:
http://aut.ac.ir/find-25.3399.4368.fa.html
برگشت به اصل مطلب